Iritabilni crevni sindrom


Iritabilni crevni sindrom (ICS)
ili negde sindrom iritabilnog creva (eng. irritable bowel syndrom – IBS), ili sindrom nervoznih creva…, je funkcionalni medicinski problem koji zahvata 11-20% populacije. To je uobičajen gastrointestinalni poremećaj koji utiče na debelo crevo. ICS karakterišu simptomi kao što su bol u stomaku, nadimanje, gasovi, dijareja i/ili zatvor. Ovi simptomi mogu varirati po težini i učestalosti od osobe do osobe pa je teško tačno izneti sve odogovore šta je iritabilni crevni sindrom.

Tačan uzrok IBS-a je još uvek nepoznat, ali se veruje da uključuje kombinaciju faktora, uključujući poremećaj kontrakcija mišića u debelom crevu, povećanu osetljivost na signale bola u digestivnom sistemu, zapaljenje u crevima, promene u crevnim bakterijama i određene psihološki faktori poput stresa ili anksioznosti.

Funkcionalni poremećaj

Zašto koristimo reč funkcionalno da opišemo ICS? Zato što ne izaziva strukturne promene u telu i ne postoje laboratorijski testovi koji mogu da ga dijagnostikuju.

Imati iritabilni crevni sindrom može biti veoma izolovano iskustvo, jer većina ljudi sa ICS-om ne priča o svojim problemima. Čak ni svojim porodicama ili lekarima. Srećom, internet je zaista otvorio dijalog o ICS-u.

Kako je imati iritabilni crevni sindrom? ICS je stanje poremećaja creva. Zatvor, dijareja ili naizmenično zatvor i dijareja su obeležja. Bol u stomaku, gasovi i nadimanje čine ljude nesrećnim i nesposobnim da normalno funkcionišu.

Ne postoji specifičan test za dijagnozu IBS-a, a zdravstveni radnici obično postavljaju dijagnozu na osnovu prisustva tipičnih simptoma i isključujući druga očiglednija stanja. Lečenje ICS-a se fokusira na upravljanje simptomima i može uključivati promene u ishrani, tehnike upravljanja stresom, CBT, lekove za ublažavanje specifičnih simptoma i modifikacije načina života.

Mitovi ICS-a

Treba razbiti 2 mita: ICS polazi iz glave i da ne postoji tretman. Pošto IBS ne uzrokuje strukturno oštećenje i zato što nikakvi laboratorijski testovi ne mogu potvrditi da postoji, nekim lekarima je teško da ga prihvate kao validnu dijagnozu. A neki osporavaju stepen invaliditeta i patnje koje on stvara. Ali mi smo ovde da vam kažemo da je ICS stvaran i da izaziva pravi bol i teškoće.

I, uprkos onome što se može čuti, stres nije uzrok ICS; iako se često i naziva Sindrom nervoznih creva. Stres često ipak može biti okidač i svakako može pogoršati simptome, tako da od toga je istina da treba smanjiti stres. Takođe, Osetljivost na hranu, Netolerancija na hranu, Alergija na hranu

Ono što treba potencirati da često nije pacijent kriv za svoj ICS.

A što se tiče leka za ICS: ne postoji jedan definitivni lek koji deluje za sve. Međutim, postoji mnogo lekova o kojima ćemo detaljno govoriti nadalje u ovom malom kursu. Rećićemo ipak da je prvi lek ZNANJE, u šta spada znanje o okidačima svog ICS-a kako smanjiti ozbiljnost svojih simptoma. Može biti i da simptomi uopšte nisu rezultat ICS-a, već stanje koje se godinama skriva.

Sve u svemu, za osobe sa iritabilno crevnim sindromom je važno da blisko sarađuju s edukovanim zdravstvenim radnicima kako bi razvili personalizovani plan lečenja koji se bavi njihovim specifičnim simptomima i potrebama. Iako trenutno ne postoji definitivni lek za ICS, mnogi ljudi su u stanju da efikasno upravljaju svojim simptomima. Dobro vode normalan život uz odgovarajuće upravljanje i podršku.
Коментари