Kursevi

Serijali tekstova i kurseva koji su organizovani u celine:

Funkcionalna povezanost i depresija >>

Moj master rad (,,Promene funkcionalne koherentnosti farmakološki tretiranih pacijenata s kliničkom depresijom") iz neuronauke koji sam radio u Nemačkoj organizovan tako da obuhvata kako teorijski tako i praktičan deo kroz snimke.

🧠🧠🧠

Lako čitanje >>

Moja verzija kursa brzog čitanja. Istražujem neuronauku čitanja, povezujem s trenutnim treninzima brzog čitanja, izdvajam i kreiramo nove vežbe i aplikacije. 

📚📚📚 👀

Izgred, fitnes, ishrana >>

Vežbanje i ishrana u svrsi ostvarenja idealnog izgleda. Fitnes uključuje mobilnost, kondiciju i snagu. 

💪💪💪


---

>> Funkcionalna povezanost i depresija 🧠🧠🧠

Moj master rad (,,Promene funkcionalne koherentnosti farmakološki tretiranih pacijenata s kliničkom depresijom") iz neuronauke koji sam radio u Nemačkoj organizovan tako da obuhvata kako teorijski tako i praktičan deo kroz snimke.


>> Lako i brzo čitanje 📚📚📚 👀

Moja verzija kursa brzog čitanja. Istražujem neuronauku čitanja, povezujem s trenutnim treninzima brzog čitanja, izdvajam i kreiramo nove vežbe i aplikacije.