Mentalna energija


Ne. 

Mislim, tehnički treba naravno, ali unosimo isuviše veliku količinu ugljenih hidrata i predstavlja problem. Ukratko rečeno, mi koristimo glukozu koji procesom glikolize (do piruvata) dobijamo ATP (adenozin tri fosfat), koga koristimo za dobijanje energije. I to stoji. Međutim, molekul glukoze je sam po sebi ,,toksičan" i nestabilan molekul koji pored svog prstenastog oblika, ima i linearni oblik koji može da se kači za proteine (glikacija), čime čini štetu. Prema tome, koncentracija glukoze u krvi se održava u uskom opsegu (otprilike oko 3 grama u celom krvotoku), a ostalo se ,,neutrališe" insulinom.

Dakle, ne treba nam toliko mnogo ugljenih hidrata (tj. glukoza) koliko smatramo da treba. Naivno verujemo da energija dolazi iz ugljenih hidrata koje jedemo. Šta hoću reći je da glukoza koju koristimo za takav oblik energije treba organizam sam da stvori iz procesa glikoneogeneza. I to se dešava od glicerola (produkt razbijanja triacilglicerola na glicerol i više masne kiseline), mlečne kiseline (mišićni rad) i još jedno što ne mogu se setim. Sve u svemu, ne treba unositi višak uljenih hidrata samo za cilj da imamo veću energiju.

Ali neko će reći da mozak koristi mahom glukozu? Pa sve mi deluje kao da baš to i nije tačno. Reko bih da koristi ono što sintetiše, ali mnogo više preferira ketonska tela koja se isključivo dobijalu kao produkti lipolize i beta oksidacije (*podseti se*). 

U skladu, kažu da su dijete bez ugljenih hidrata odlične za mentalno zdravlje, pa čak tvrde da keto dijeta (koja najmanje povećava aktivnost insulina) smanjuje simptome, pa čak i rešava probleme mentalnih bolesti kao što su: depresija, bipolarna, epilepsija, psohoze, pa i čak šizofreniju. Takođe, tvrde da su Alchajmerova i ostale demencije posledica procesa glikacije i samim tim nazivaju ga dijabetesom 3. A kancer čak dijabetesom 4.

Ima još dosta iz biohemije što podržava ove teorije, ali za sada tolko.

Zaključak: za bolju mentalnu energiju izbegavati ugljene hidrate, da bi se organizam vrati na pravilno funkcionisanje, gde koristi energiju iz masti. :)

Коментари